Ta hand om din investering med ett serviceavtal

Serviceavtal med EviSol

I vårt serviceavtal ingår, förutom prioriterad support och på platsen hjälp vid problem, att vi kommer ut och går igenom din anläggning en gång om året.

  • Att alla kablar är ordentligt fastspända
  • Att alla mätvärden är inom normala intervall
  • Vi tar bort eventuella fågelbon under panelerna
  • Vi tvättar panelerna med renat vatten
5000 kr inkl moms per år

Gäller anläggningar upp till max 50 paneler och på vanliga hus. Alla kan teckna serviceavtal från EviSol, även om vi inte har installerat din anläggning. Om vi har installerat din anläggning så är det bara tuta och köra.

Om någon annan har installerat din anläggning så gör vi en besiktning av anläggningen.

Ta hand om din investering med ett serviceavtal