Varför anlita EviSol?

Installation inom två månader och ingen förskottsbetalning

På EviSol är våra kunder i centrum. 100% nöjd kund garanti.

Egna montörer och elektriker

För att hålla bra kvalité samt att hålla installationstiden kort så har vi både egna montörer och egna elektriker.

Du får en totalentreprenad hos EviSol där allt är i vår regi - projektering, montering och installation.

Engagemang – Värde - Innovation

En investering som lönar sig

Det höga elpriset ihop med det förmånliga gröna avdraget (20% på solceller och 50% batterier) gör att en investering i en solcellsanläggning betalar tillbaka sig väldigt snabbt.

När du hör av dig till EviSol frågar vi om din förbrukning, om du vill optimera för din egen förbrukning eller maximera hur mycket du vill generera.

Du kan nämligen sälja din överskottsel tillbaka ut på elnätet och bidra ännu mer till den gröna omställningen.

En investering i solceller kan betala av sig så snabbt som 5 år (beräknat vid ett snittpris för el på 200 öre inkl avgifter).

Ord från våra kunder