Checkwatt

Bidra till stabiliteten i det svenska elnätet

På EviSol är våra kunder i centrum. Vi har ingen förskottsbetalning och 100% nöjd kund garanti.

Leverera stödtjänster till svenska elnätet

I dagens samhälle är pålitlig eldistribution och stabilisering av elnätet av största vikt.

Svenska Kraftnät har som sitt främsta uppdrag att se till att elnätet alltid är i balans, och för att uppnå detta handlar de upp olika stödtjänster från företag som aktivt bidrar till att stabilisera frekvensen i elnätet.

Med Checkwatt Currently kan du drastiskt sänka återbetalningstiden på din investering i solceller och batterilager (eller höja avkastningen rejält om du hellre räknar så).

Checkwatt Currently

Ett av de företag som spelar en avgörande roll i detta sammanhang är Checkwatt.

Genom sin innovativa tjänst Currently möjliggör Checkwatt att både företag och hushåll kan få ersättning för sitt bidrag till stabiliteten hos det svenska elnätet med hjälp av lagrad el från sina batterilager.

EviSol - Din partner i energilösningar

Vi på Evisol är stolta över att erbjuda installationstjänster av Checkwatt Currently.

Oavsett om du redan har ett befintligt solpanelsystem med batterilager, vill komplettera med batterilager eller om du överväger att investera i ett helt nytt solpanelsystem med batterilager från oss, så är vi din pålitliga partner i energilösningar.

Med 50% stöd för batterilager, 20% för solceller och ersättning för stödtjänster är kalkylen för solceller med batterilager bättre än någonsin.

Frågor och svar om Checkwatt

Checkwatts tjänst Currently innebär att du aktivt deltar i s.k. frekvensreglering, vilket är en nödvändig komponent för att upprätthålla stabilitet och pålitlighet i elnätet. Genom att använda Checkwatt Currently får du ekonomisk ersättning för att du hjälper att göra det svenska elnätet stabilt. Ersättningen har historiskt varit väldigt hög och allt pekar på att den kommer fortsätta vara det ett antal år framåt.

Vill du räkna på vilken ersättning du kan få? Besök Checkwatt här. Exempelvis kunde man med ett batteri som levererade 10 KW effekt få cirka 50000 kr i ersättning under 2022.

Checkwatt Currently är ett virtuellt kraftverk (VPP – Virtual Power Plant) som genom att samla kapaciteten från ett flertal mindre resurser agerar som en samlad aktör emot Svenska Kraftnät och leverera stödtjänster som frekvensreglering av typen FFR, FCR-N, FCR-D upp och FCR-D. Enkelt sagt kan man säga att Checkwatt Currently är designat för att ge stöd till elnätet genom att balansera tillgång och efterfrågan på el.

Systemet fungerar genom att integrera olika energiproducerande och -lagrande enheter till ett större nätverk. Detta nätverk kan sedan styras centralt för att ge eller ta energi från elnätet baserat på aktuella behov. På så sätt bidrar det till stabilitet och effektivitet i elnätet.

En av de viktigaste funktionerna är smart styrning av energilager, där systemet optimerar användningen av energi för att maximera lönsamheten och effektiviteten. Detta innefattar även möjligheten att bidra till frekvensreglering och andra stödtjänster till elnätet.

Genom att delta i Checkwatt Currently kan du dra nytta av ekonomiska incitament genom att bidra till elnätets stabilitet. Systemet främjar även en ökad användning av förnybar energi och underlättar för småskaliga energiproducenter att delta på energimarknaden.

En betydande fördel med att ansluta sig till Checkwatt Currently är möjligheten att sälja överflödig el tillbaka till elnätet. Detta öppnar upp för ekonomisk ersättning för den energi som du inte använder själv. Det virtuella kraftverket optimerar när och hur mycket el som ska säljas baserat på aktuella elpriser och efterfrågan, vilket kan leda till avsevärda kostnadsbesparingar. Vidare kan deltagande i systemet bidra till minskade elräkningar, eftersom du kan dra nytta av energin när den är som billigast och sälja när priset är högt.

Checkwatt Currently gör det enklare för ägare av energiresurser att inte bara spara pengar, utan också att agera som en aktiv deltagare i energimarknaden.

För att komma igång bör du först se till att dina energiresurser är kompatibla med systemet.

Kontakta oss på EviSol för att få hjälp med installation och integration av dina enheter i det virtuella kraftverket. Efter installationen kan du börja får du ersättning från Checkwatt för de stödtjänster ditt system levererar.

Ja, Checkwatt är utformat för att fungera med de flesta elmätare och säkerställer kompatibilitet för en bred användargrupp.

Checkwatt erbjuder en användarvänlig app och webbsida som gör att du kan övervaka hur mycket du bidrar med och vilken ersättning du kommer få.
Ja, Checkwatt är mångsidigt och kan användas både i bostads- och företagsmiljöer.

Ord från våra kunder